15.06.2022 r. Egzamin zawodowy. Zawód: Technik sterylizacji medycznej
20.11.2021 r. Zajęcia praktyczne na kierunku opiekunka dziecięca
07.11.2021 r. Zajęcia praktyczne w centralnej sterylizatorni na kierunku technik sterylizacji medycznej
30.06.2021 r. Zakończenie roku szkolnego 2020/2021
25.06.2021 r. Egzamin zawodowy. Zawód: Opiekun medyczny
Kontakt

+48 785 777 405
niedaleko.sekretariat.gda@gmail.com
SEKRETARIAT
ul. Miszewskiego 12/13
ZDZ, Lok. G1, 80-239 Gdańsk
szkoła
ul. Smoleńska 5/7
80-058 Gdańsk
Organizujemy egzaminy państwowe oraz wydajemy świadectwa i zaświadczenia na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej, które są honorowane przez wszystkie organy administracji państwowej oraz przedsiębiorców sektora prywatnego.