Imię i nazwisko
Data urodzenia
Seria i numer paszportu
E-Mail
Numer telefonu
Kierunek
Dowód osobisty lub paszport
Świadectwo ukończenia szkoły średniej
Kontakt

+48 785 777 405
niedaleko.sekretariat.gda@gmail.com
SEKRETARIAT
ul. Miszewskiego 12/13
ZDZ, Lok. G1, 80-239 Gdańsk
szkoła
ul. Smoleńska 5/7
80-058 Gdańsk
Organizujemy egzaminy państwowe oraz wydajemy świadectwa i zaświadczenia na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej, które są honorowane przez wszystkie organy administracji państwowej oraz przedsiębiorców sektora prywatnego.