Szkoła z uprawnieniami szkoły publicznej

Szkoła Policealna NIEDALEKO

Dlaczego warto wybrać naszą szkołę?

 • Nauka za darmo
  Szkoła jest bezpłatna przez cały czas trwania nauki
 • Kształcenie w systemie zaocznym
  Zajęcia odbywają się co drugi weekend
 • Nie wymagamy matury
  Bez względu na wynik matury

Po ukończeniu szkoły policealnej słuchacz otrzymuje:

 • 1
  Świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • 2
  Dyplom zawodowy
  w przypadku gdy zdający zdał egzamin zawodowy
 • 3
  Certyfikat kwalifikacji zawodowej
  w przypadku gdy zdający zdał egzamin zawodowy
 • 4
  Suplementy do dyplomu w języku polskim i angielskim
  w przypadku gdy zdający zdał egzamin zawodowy

Kierunki

Opiekun medyczny
Czas trwania: 1,5 roku
Tryb nauczania: stacjonarny
Opiekunka dziecięca
Czas trwania: 2 lata
Tryb nauczania: zaoczny

Terapeuta zajęciowy
Czas trwania: 2 lata
Tryb nauczania: stacjonarny

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
Czas trwania: 1,5 roku
Tryb nauczania: zaoczny

Technik sterylizacji medycznej
Czas trwania: 1 rok
Tryb nauczania: zaoczny

Dokumenty potrzebne do zapisu

 • 1
  Dowód osobisty
  Dowód osobisty lub paszport
 • 2
  Świadectwo ukończenia szkoły
  Świadectwo ukończenia szkoły średniej, nie jest wymagana matura
 • 3
  2 zdjęcia legitymacyjne
  3 x 4,2 см (Zdjęcie do legitymacji szkolnej)
 • 4
  Zaświadczenie lekarskie
  Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki
 • Firma Godna Zaufania 2020
  Certyfikat Firma Godna Zaufania istnieje na polskim rynku od 2013 roku.
 • Firma Godna Zaufania 2021
  Certyfikat Firma Godna Zaufania istnieje na polskim rynku od 2013 roku.
 • Orły Edukacji 2021
  Orły to wyjątkowa nagroda, którą mogą pochwalić się tylko najlepsze firmy, które cechują się profesjonalizmem i zapewniają najwyższą jakość usług.
Kontakt

+48 785 777 405
niedaleko.sekretariat.gda@gmail.com
SEKRETARIAT
ul. Miszewskiego 12/13
ZDZ, Lok. G1, 80-239 Gdańsk
szkoła
ul. Smoleńska 5/7
80-058 Gdańsk
Organizujemy egzaminy państwowe oraz wydajemy świadectwa i zaświadczenia na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej, które są honorowane przez wszystkie organy administracji państwowej oraz przedsiębiorców sektora prywatnego.